email me
copyright  tadika.org 2010

Early childhood education in Malaysia: Comparison with Japan by Akiko Kamogawa, Waseda University. Child Research Net.
Aamalan Program Intervensi Awal Kanak-Kanak Autistik Mengikuti Perspektid Ibu Bapa by Liew Ping Yee & Manisah Mohs Ali. Jurnal Pendidikan, 2008. 33.  19-33.

Pendidikan Anak-Anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Inktegratif by
Prof. Madya Dr. Mastura Badzis, Pengarah, Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara (NCDRC). Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia
Multicultural Education in Early Childhood: Issues and Challenges by Anna Christina Abdullah. Universiti Sains Malaysa. CICE Hiroshima University, Journal of International Cooperation in Education, Vol.12 No.1 (2009)..159-175
TADIKA. org
Research in Early Childhood Education in Malaysia
    (Penyelidikan dalam Pendidikan Awal Kanak)
Child Care in Malaysia: Now and Then. Chiam Heng Keng.
International Journal of Child Care and Education Policy, 2008, Vol. 2, No.2, 31-41
Malaysia Folk Literature in Early Childhood Education, F. P.  Chew, and Z. Ishak. World Academy of Science, Engineering and Technology. 66, 2010
Satu Tinjauan Literatur Penggunaan Portfolio Kanak-Kanak Prasekolah, Surayah Zaidon. Maktab Perguruan Islam. 2005. 161-182.
Kepentingan Aktiviti Bermain di dalam Pendidikan Prasekolah, Fauziah Md. Jaafat. Kolej Sasteria & Sains. Universiti Utara Malaysia
Penyebab Masalah Penglihatan di Kalangan Kanak-Kanak Prasekolah di Daerah Sitiiawan, Perak, Malaysia, Duratul Ain Hussin, Rokiah Omar & Victor Feizal Knight. Sains Malaysianan 38(6). 2009. 959-964. Universiti Kehangsaan Malaysia